• Zavolejte nám +420 547 221 731
 • Adresa Žebětínská 70, Brno

Řešení specifických problémů

ASY nabízí i pomoc při řešení specifických problémů v různých typech výrob a technologií nasazených v různých oborech souvisejících s rekonstrukcí a modernizací morálně opotřebovaných strojů případně s přizpůsobením nových strojů požadavkům zákazníka.

Nejčastěji jsou řešeny problémy týkající se :

 • tvářecích strojů,
 • podavačů a manipulátorů pro obráběcí stroje,
 • sekacích strojů,
 • lisů,
 • strojů pro strojírenství a potravinářství apod.

Z vyřešených problémů lze uvést např.:

 • řešení problému plnění ložiskového pouzdra mazivem,
 • rozšíření využitelnosti stroje pro navíjení pružin umožňující programové parametrické řízení stroje a tím i významné rozšíření výrobního sortimentu stroje,
 • modernizace sekacího stroje na výrobu pilníků o systém řízení za účelem výrazného rozšíření jeho výrobních možností z hlediska variability parametrů stroje,
 • řešení způsobu odměřování délek na textilní lince za účelem vytvoření cívek požadované metráže včetně tisku štítku s čárovým kódem,
 • řešení řízení pohybu jeřábu k eliminaci kývání drapáku aj.